De hieronder staande aankondiging van het eerste van een reeks gesprekken met Afrikaanse filosofen in de Rode Hoed in Amsterdam bevelen wij graag aan.

Stichting IFK

Aankondiging

Ubuntu, of denken vanaf de andere kant

In gesprek met Afrikaanse filosofen

��������� dinsdag 14 januari 2003 om 20.00 uur

��������� De Rode Hoed organiseert de komende maanden in samenwerking met Filosofie Magazine, VU-podium en Cordaid vier programma�s waarbij Afrikaanse en Neder-landse filosofen elkaar ontmoeten. Op die manier kan een Nederlands publiek kennismaken met denksystemen uit een niet-westerse cultuur. Daarbij bieden de gesprekken ook vergelijkingsmateriaal aan ten opzichte van ons eigen denken. Wie het denken van mensen uit andere culturen beter verstaat zal hen beter begrijpen en op een adequatere wijze met hen om kunnen gaan.

De invalshoek voor de gesprekken is vooral een politiek-maatschappelijke.

Mogobe B. Ramose, hoogleraar aan de Universiteit van Zuid-Afrika in Pretoria, opent op 14 januari de reeks, getiteld Ubuntu, of denken vanaf de andere kant. Hij verzet zich tegen het concept African renaissance van zijn landgenoot president Thabo Mbeki. Ramose ziet het als �noordwaarts staren� en stelt er het Afrikaanse concept ubuntu tegenover. Daarin is de mens niet primair een individu, maar een persoon in de gemeenschap. Ubuntu is de Afrikaanse uitingsvorm van het beginsel van solidariteit. Ramose komt zo ook tot de overtuiging dat gronden die in de koloniale periode zijn veroverd op inheemse mensen, moeten worden teruggegeven. Hij vindt dat er goede argumenten zijn voor herstelbetalingen aan nakomelingen van Nederlandse slaven. Ramose heeft in Leuven gestudeerd en in Tilburg gedoceerd.

Prof. Heinz Kimmerle, emeritus hoogleraar wijsbegeerte in Rotterdam, houdt een inleiding op de serie en is zijn gesprekspartner. Erno Eskens, hoofdredacteur van Filosofie Magazine, leidt het gesprek in goede banen. In samenhang met de programma�s besteedt het magazine ook aandacht aan Afrikaanse filosofen.

Voertaal Engels.

Komende ontmoetingen vinden plaats met de filosofen Sophie Oluwole (Nigeria) op 20 februari, Kwasi Wiredu (Ghana, doceert in de VS; o.v.) in maart en Paulin Hountondji uit Benin in april.

Datum������������������ : dinsdag 14 januari 2003

Plaats���������������������������� : De Rode Hoed, Keizersgracht 102, 1015 CV Amsterdam

Tijd���������������������� : 20.00 uur (kassa open vanaf 19.00 uur)

Toegang��������������� : � 8,00 euro en � 7,00 euro (CJP/Pas65/Stadspas/

��������������������������� � collegekaart studenten/lezers Filosofie Magazine)

��������������������������� � Reserveren bij De Rode Hoed tijdens kantooruren, telefoon� (020) 638 56 06,�� of via e-mail: receptie@rodehoed.nl

Informatie������������� : www.rodehoed.nl, of bij Myrle Tjoeng

Deze reeks kon verder totstandkomen door financi�le bijdragen van NCDO, Prins Claus Fonds en ICCO.

Amsterdam, 23 december 2002

Voor de inleidings text clickt uw aub de link inleiding

 

Homepage IFK - Intercultural Communication

Galerie Inter Homepage

gallery I  contact I jewelry I eventsI texts I africa  I links  I no frame I downloadsI ultramar 2002