Interculturele Communicatie

- in het bijzonder op de gebieden van filosofie en kunst -
PROF. DR. HEINZ KIMMERLE

De Stichting voor Interculturele Filosofie en Kunst IFK


is ingeschreven te Zoetermeer (Nederland); zij houdt zich bezig met exposities en publicaties van interculturele kunst en eveneens met filosofisch onderzoek, dat in nauw contact met verschillende culturen wordt uitgevoerd, en met het publiceren van filosofische teksten.
Interculturele communicatie vindt tegenwoordig plaats in vele vormen in de hele wereld.

Wij gaan uit van de stelling, dat interculturele communicatie op de gebieden van filosofie en kunst op basis van volledige gelijkheid kan plaatsvinden.

Een zwaartepunt van het onderzoek bestaat uit de poging, dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën op gang te brengen en te voeren. Partners zijn onder anderen: de Afrikaanse universiteiten van Dakar, Abidjan, Ghana, Nairobi, Dar es Salaam, UNISA (Pretoria), Venda en de westerse universiteiten van Rotterdam, Bochum, Wenen. Met de Gesellschaft für interkulturelle Philosophie die te Keulen is ingeschreven wordt nauw samengewerkt.


Voor de Jaarstukken (Activiteitenverslag en Jarrekening) vanaf 2012 zie onder Projects - Ongoing events and projects

Venda land van legenden Catalogus

Een sleuteltekst voor het onderzoek dat tot nog toe is verricht vormt de Inleiding tot het boek: Heinz Kimmerle/Henk Oosterling (eds), Sensus communis in Multi-and Intercultural Perspective. On the Possibility of Common Judgments in Arts and Politics. Würzburg: Königshausen & Neumann 2000, p. 11-16:

 

In cooperatie met de University of the North, Pietersburg, SA hebben wij het book van H. Kimmerle: Mazumgumzo. Dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën (Amsterdam/Meppel: Boom 1995) in de form van .rtf files op het internet ter beschikking gestellt.
De serie exposities van werken van kunstenaars uit Zoetermeer in Nederland en van het Kanarische eiland La Palma in Spanje vormt een uitstekend voorbeeld van een geëntegreerd intercultureel project. Dit project heet ‘Ultramar’, wat betekent: overzee; waarmee tevens aan de kleur van de zee wordt gerefereerd die beide plaatsen verbindt. Een groot aantal exposities in Nederland en in Spanje heeft reeds plaats gevonden

Site menu

 

Dagelijks Afrikaans spreekwoord  


Spreekwoord van de dag
-