Friederike Kimmerle - Blossoming Stone - click the picture, to jump to her page at IFK Friederike Kimmerle - Idafe Rock, click the picture, to jump to Galerie Inter Homepage at IFK

 

Nederlandse teksten

 

In deze sectie van de IFK-website willen wij graag teksten publiceren over interculturele filosofie in het algemeen en over Afrikaanse filosofie in het bijzonder. Het is ons doel, de belangstellende lezer, vooral studenten filosofie, teksten aan te bieden, die voor interculturele filosofie van een algemeen belang of in verband met IFK geschreven c.q. uitgebracht zijn. Een bijzonder zwartepunt vormt de interactieve relatie tussen interculturele filosfie en kunst. Hieronder volgen teksten in het Nederlands. Teksten in het Engels of het Duits staan in speciale lijsten van deze sectie.

De tekst 'Ubuntu: mens en menselijkheid in het Afrikaanse denken' bevat vier onderwerpen van Afrikaanse filosofie die bij de lezingen voor de cursussen van Filosofie Oost-West te Utrecht voor deelnemers van het 3e jaar worden gegeven.

In cooperatie met de University of the North, Pietersburg, SA hebben wij het book van H. Kimmerle: Mazumgumzo. Dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën (Amsterdam/Meppel: Boom 1995) in de form van .rtf files op het internet ter beschikking gestellt.
Om deze teksten te lezen, moet u Microsoft Word geinstallert hebben. De teksten staan ook alle bij melkaar in een .zip file voor een download ter beschikking:
H. Kimmerle: Mazumgumzo. Dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieën (Amsterdam/Meppel: Boom 1995) (zip file 191kb)

 

a. Titel. Inhoud, Algemene inleiding
b. Hoofdstuk 1
c. Hoofdstuk 2
d. Hoofdstuk 3
e. Hoofdstuk 4
f. Hoofdstuk 5
g. Hoofdstuk 6
h. Hoofdstuk 7
i. Hoofdstuk 8
j. Hoofdstuk 9
k. Hoofdstuk 10
l. Hoofdstuk 11
m. Ontstaansgeschiedenis
n. Literatuur

Op 27 maart 2002 begon een project, dat door Hoogstad Architecten Rotterdam is geïnitieerd en waaraan door de Stichting voor Interculturele Filosofie en Kunst een bijdrage wordt geleverd. Het project heet: Karakter Identiteit Herkenbaarheid. Hier nu de inleidende voordracht door Heinz Kimmerle (filosoof).

In de Internationakle School voor Wijsbegeerte (ISVW) in Leusden werd in de reeks ›Eminente denkers‹ aan het werk van Heinz Kimmerle op 20 maart 2010 een hele dag gewijd. Op deze dag heeft hij de hieronder volgende lezing gehouden.


Homepage IFK - Intercultural Communication

Galerie Inter  Homepage